Våga värdera varumärket

våga värdera varumärket

Av tradition har många inom evenemangsindustrin använt ett specifikt verktyg då abonnemangs- eller biljettförsäljningen sviktat – rabatt. I vissa fall har det gått så långt att det inte längre är lönsamt att sälja exempelvis ett abonnemang då snittintäkten är alltför låg.

Arrangörer bör överväga ett alternativt arbetssätt där det traditionella abonnemanget skall vara något priviligierat och högre värderat än lösbiljetter, snarare än att rabatteras. För att skapa attraktiva erbjudanden till än fler målgrupper är det istället bättre att skapa flera olika abonnemangsformer med mer flexibilitet. På så sätt kan olika abonnemang prissättas olika och därför attrahera en bredare målgrupp.

Vi har skapat systemet för flera typer av abonnemangsformer; traditionellt abonnemang, dynamiskt uppbyggda abonnemang, digitala klippkort, etc.

Intresserad?