Rätt information – vid rätt tidpunkt

kommunikation

Det viktigaste är att ge rätt information, vid rätt tidpunkt, till konsumenten.

E-postmarknadsföring är ett bra sätt att kommunicera på som också stått stabilt genom åren. En bra start är att titta på intresset utifrån öppningsfrekvensen, även om det inte är allt.

Engagemang är en betydligt viktigare faktor. Engagemang skapas av relevant innehåll, som är anpassat efter bland annat konsumentens ålder, intresse och kön. Genom att skicka relevant innehåll beroende på dessa variabler skapas engagemang. Oavsett om ert mål är att informera om något eller att sälja fler biljetter blir det lättare att nå om konsumenten faktiskt vill ta sig tid att läsa ert utskick.

Via utförliga rapporter kan ni till exempel få information om när och hur mottagarna helst läser sin e-post samt vad de klickar på. Genom att kartlägga deras klickande går det att se vilket innehåll de är intresserade av och därefter anpassa innehållet för olika grupper.

Intresserad?