Transtickets produkter

EasyTicketing

Ett komplett system för dig med höga krav

ProTicketing är ett komplett system för en aktiv partner. Systemet hanterar både statiskt och dynamiskt innehåll som exempelvis paketering och prissättning. Tillsammans med moduler och redan färdiga APIer skapar vi ett verksamhetssystem som hanterar CRM, triggad kommunikation, fördjupad analys, slutkundsrekrytering och ekonomistyrning.

Vårt mål är att generera högre intäkt, minskad administration och en förbättrad marginal för våra partners.

 

 

TicketConsulting

Konsulttjänster för optimering av er administration

TicketConsulting är tjänsten för er när ni behöver konsulthjälp med marknadsföring, beläggningsökning, intäktsoptimering, personalresurser, administration eller endast ett kompetent bollplank. Vår kunniga personal med spetskompetens inom varierande områden hjälper er med alla förekommande lösningar, stora som små.

 

 

ProTicketing – ett komplett system

Högre intäkt

Genom proaktivitet kan vi gemensamt skapa ett incitament för en högre intäkt. Via egenutvecklade funktioner och systemstöd, samt integrationer med andra marknadsledande aktörer, har vi skapat förutsättningar för en högre intäkt till arrangören.

Kommunikation – via triggad och riktad kommunikation via olika kanaler och medier så skapas en mer nära och förtrolig relation till konsumenten. Triggad kommunikation ger också rätt information vid rätt tidpunkt. Riktad kommunikation kan också ge rätt information till rätt konsument. Vi har idag en färdig integration med marknadsledande Apsis.

Dynamik – via dynamisk paketering kan vi skapa paket bestående av flera artiklar i en och samma transaktion. Dynamisk paketering kan bland annat nyttjas för olika typer av alternativa produkter till traditionella abonnemang eller paketering av exempelvis biljetter tillsammans med andra artiklar såsom mat och dryck, merchandise, etc. Dynamisk prissättning skapar möjlighet att mer aktivt styra när, var, hur och av vem som köp sker. Dynamiken är också en viktig del i arbetet med kampanjer, både öppna och stängda.

Mobile Order – varför tappa konsumtion på grund av långa köer eller för få försäljningsställen när konsumenten aktivt kan bidra till både högre intäkt och förbättrad service. Via Mobile Order kan konsumenten beställa förtäring eller andra produkter, betala, och vidare hämta ut i fördefinierat eller valbart utlämningsställe.

Business Intelligence – via vår egenutvecklade BI-applikation, byggd på marknadsledande Qlikview, har vi skapat ett kraftfullt verktyg för att analysera både intern och extern data. Via applikationen kan vi lära känna varje besökande individ snarare än en grupp besökande individer. Detta är grunden till ett framgångsrikt arbete med dynamisk prissättning ner till stolsnivå, individanpassade erbjudanden, nyckeltal, plus mycket mer.

CRM – av yttersta vikt för alla typer av kundrelationer. Vi har valt att erbjuda en enklare CRM-funktionalitet redan inbyggt i systemet, för integration med externa CRM-system vid behov av merfunktionalitet. Ett exempel på sådan integration är Lundalogics Lime.

Minskad administration

Responsiv plattform – vår försäljningsplattform bygger på en responsiv design vilket innebär att plattformen anpassar sig efter mediet; desktop, surfplatta och smartphone. Detta gör att all information endast behöver appliceras på en plats och vid ett tillfälle.

Webbaserad administration – vi har valt att utveckla ett helt webbaserat administrationsgränssnitt, vilket ger möjlighet till administration oavsett var du befinner dig. Vårt Control Center är självklart också uppbyggd på en responsiv design vilket gör att du inte bara kan välja var du kan administrera systemet, utan också oaktat om du sitter vid din smartphone, surfplatta eller sin desktop.

Automatiserade processer – vi försöker hela tiden att automatisera alltmer funktionalitet i systemet, vilket är ett direkt led i vår ambition att minska er administration.

Mina Sidor – vi anser att konsumenten erhåller bättre service och ges mer möjligheter via aktiv medverkan, därför finns det under Mina Sidor en rad funktioner som lyfter administrationen från arrangören till konsumenten. Exempel på funktioner under Mina Sidor; ändra kontaktuppgifter, förnya abonnemang, avaktivera plats, skicka vidare plats, hantera potter, plus mycket mer.

Transticket kundcenter – vårt callcenter är en resurs och ett bollplank i allehanda frågor. Vi hjälper bland annat till med support, försäljning och administration.

Förbättrad marginal

Genom optimering av ert arbetssätt tillsammans med vårt systemstöd så skapas en förbättrad marginal. Samtidigt så skapas också en synergieffekt i form av en förbättrad service mot konsumenten likväl som en förbättrad tillgänglighet – alla blir därmed vinnare!

Vill ni veta mer om vår funktionalitet eller kopplingar till externa system, tveka inte att kontakta oss!

 

 Vill du veta mer om ProTicketing?

Kontakta oss

TicketConsulting – konsulttjänster

Konsulttjänster för optimering av er administration

Transticket erbjuder konsulttjänster inom både utveckling och management – vi tillhandahåller er med expertis!

Vår egen teknikavdelning har både kunskap, erfarenhet och genomförandeförmåga gällande specialanpassningar eller rena utvecklingsuppdrag.

Vår managementavdelning hjälper er med både stora och små frågor, dvs. från generellt bollplank till mer avancerade tjänster som revenue manager-uppdrag; hur ökar vi beläggningen, hur skapar vi mervärden, hur ökar vi snittintäkten, hur kommunicerar vi med våra konsumenter på det effektivaste sättet, etc.

Sist men inte minst erbjuder vi också på-platsen-personal, både tekniker, utbildare eller varför inte försäljningspersonal.

Öka snittintäkten

 

Vill du veta mer om TicketConsulting?

Kontakta oss