Potter – digitala klippkort

Potter

Låt konsumenterna själva hantera sina biljetter med potter. Det digitala klippkortet fungerar utmärkt vid 1900-paket.

Kärt barn har många namn, brukar det sägas. Samma gäller våra så kallade digitala klippkort som vi själva benämner potter, men som andra kallar bland annat flexbiljetter. Potter bygger på just flexibilitet, där konsumenten erhåller en eller flera biljetter i en pott. Biljetten är initialt inte seatad, utan kan endast användas enligt era inställningar för potten.

Potten är vidare kopplad till en eller flera matcher där ni som arrangör ställer villkoren för hur biljetten skall få användas; hur många biljetter som får användas per match, var i arenan biljetterna får användas, etc. Potterna bygger främst på självadministration där konsumenten själv hanterar sina biljetter. Potter är ett fantastiskt digitalt alternativ till manuellt hanterade, så kallade, 1900-paket.

Intresserad?