Effektiv hospitality – VIP för både företag och privatperson

hospitality

Hospitality är något som generellt förknippas med mat, loger och företagskonsumenter, vilket självklart är en sanning med modifikation. Hospitality handlar i grund och botten om bemötandet och service av era konsumenter, oavsett företag eller privat.

Sett ur ett internationellt perspektiv har arrangörer inom sportsegmentet insett att fler än de traditionella sponsorerna är villiga att betala mer i utbyte mot just hospitality. Det kan vara VIP-biljetter till en läktarsektion där vanligtvis endast sponsorer huserar, eller tillgång till restaurangplatser. Men hospitality kan lika gärna handla om paket där man tillåts VIP-entré utan kö, mötas av en propert klädd entrévärd som bjuder på något gott att dricka, för att slutligen erhålla bästa tänkbara platser i arenan. Hospitality handlar i mångt och mycket om att identifiera, eller skapa ett behov, för att sedan tillfredsställa det behovet med god finansiell marginal.

I Sverige har vi traditionellt varit konservativa till hospitality överlag, men med dagens globalisering så intresserar sig alltfler för dessa frågor. Många har dock inte insett potentialen i att erbjuda olika hospitality-lösningar även för privatmarknaden, en marknad med stor framtidspotential.

Intresserad?