Digitalisera 1900-paketen

1900-paket

Minska administrationen och öka samtidigt tillgängligheten genom digitalisering av 1900-paketen.

De så kallade 1900-paketen är för många föreningar en viktig eller direkt nödvändig intäktskälla. För andra är det ett komplement till den ordinarie sponsor- och partnerförsäljningen, och ett sätt att addera nya företag till föreningens nätverk. Oavsett, medför det extra administration på bland annat kanslier och biljettkurer. Det är ett problem som vi identifierat och sökt en lösning på.

En synergieffekt av digitaliseringen är att vi också skapar förutsättningar för exempelvis förbättrad kontroll och möjlighet till uppföljning.

Självklart kan ni fortsätta arbeta med er nuvarande försäljningspartner. De tillhandahåller oss med en fil över era 1900-partners. Därefter ombesörjer vi:

  • Import för att generera potter
  • Att partnern erhåller utskick
  • Support
  • Uppföljning när partnerns biljetter tar slut

Intresserad?